Av. Ezgi Merve SAPMAZ / 2020-01-20

SİLİVRİ CEZA AVUKATI

        Toplumsal yaşama düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla kanun koyucu Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer kanunlar aracılığıyla bazı düzenlemeler yapmıştır. Ceza avukatı, ceza mahkemelerinin görevine giren yargılamalarda deneyime, bilgiye ve uzmanlığa sahip kişidir. Dolayısıyla ceza davalarında ve ağır ceza davalarında bu alanda uzman ceza avukatı ile temsil edilmek kişiler için en doğru tercihi oluşturmaktadır. Ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzman bir kişi olarak soruşturmanın başlamasından yargılamanın sonuna, söz konusu hükmün kesinleşmesine kadar taraflara en iyi ve en etkili hukuki yardımda bulunur.

         Silivri Ceza Avukatı, ceza dava ve soruşturmalarında taraflara etkili şekilde hukuki yardımda bulunabilmeyi kendisine görev edinmiştir. Ceza Avukatı Ezgi Merve SAPMAZ uzmanlık alanı olan ceza hukukunda müvekkillerine en iyi şekilde hukuki yardımda bulunmakta; şeffaf, sır saklayan, dinamik ve yenilikçi anlayışıyla problemlere çözüm bulmaktadır. Ceza Avukatı Silivri ve İstanbul’un birçok ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyeti yürütmektedir.

         Ceza mahkemelerinde kişinin kendisini iyi bir ceza avukatı ile temsil ettirmesi telafisi mümkün olmayan zararların doğmaması adına ve ceza yargılamasının süreci açısından yarar oluşturmaktadır. Silivri Ceza Avuka hukuki yardımda bulunduğu müvekkillerine en iyi ceza avukatlığı hizmetini vererek müvekkillerini tüm hukuki süreç hakkında bilgilendirmektedir.

      Ceza Avukatı Ezgi Merve SAPMAZ, Silivri’de hukuki destek hizmeti vermekte olup hukuki destek verdiği suçlar aşağıda listelenmiştir:

 • Hayata karşı suçlar: Kasten öldürme, taksirle öldürme, insan ticareti, intihara yönlendirme

 • Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar: Kasten yaralama, taksirle yaralama, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti

 • İşkence ve eziyet suçları

 • Çocuk düşürtme, çocuk düşürme ve kısırlaştırma suçları

 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar : Cinsel saldırı, cinsel taciz, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki

 • Hürriyete karşı suçlar : Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali, cebir, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetlerinin kullanılmasını engelleme, iş ve çalışma hürriyetlerinin ihlali, dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, ayrımcılık, kişilerin hürriyetini ve sükununu bozma, haberleşmenin engellenmesi

 • Şerefe karşı suçlar : Hakaret, kişinin hatırasına hakaret

 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişilerin arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

 • Mal varlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hakkı olmayan yere tecavüz, bedelsiz senedi kullanma, hileli iflas, karşılıksız yararlanma

 • Genel tehlike yaratan suçlar : Genel güvenliğin kasen tehlikeye sokulması, radyasyon yayma, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali

 • Çevreye karşı suçlar: Çevrenin kasten kirletilmesi, çevrenin taksirle kirletilmesi, gürültüye neden olma, imar kirliliğine neden olma

 • Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik, resmi belgeyi, bozmak, yok etmek veya gizlemek

 • Kamu sağlığına karşı suçlar: Uyuşturucu imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde  kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak

 • Kamu barışına karşı suçlar: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

 • Genel ahlaka karşı suçlar : Hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, dilencilik

 • Aile düzenine karşı suçlar : Birden çok evlilik, hileli evlenme, çocuğun soybağını değiştirme, kötü muamele, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

 • Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar : Zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, görevi yaptırmamak için direnme

 • Adliyeye karşı suçlar :İftira, başkasına ait kimlik veya bilgilerinin kullanılması, suç üstlenme, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suçu bildirmeme

 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar : Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılamak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama

 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar : Anayasayı ihlal, hükümete karşı suç, cumhurbaşkanına suikast, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma.

          


Daha detaylı bilgi almak ve yargılama sürecini takip etmek için, Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU